ISPLATA REDOVNIH OBAVEZA PO PRAVOSNAŽNIM SUDSKIM RJEŠENJIMA I VANSUDSKIM NAGODBAMA

Saopštenje za javnost

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, u petak 07. 01. 2022. godine počelo je isplaćivanje redovnih isplata po sudskim izvršenjima i vansudskim nagodbama po pravosnažnim sudskim presudama. Visina iznosa koji je Vlada Izmjenama i dupunama Budžeta HNK za 2021. godinu planirala utrošiti za ovu vrstu namjene je 4,5 miliona konvertiblnih maraka.

Riječ je o višegodišnjim obavezama prema kojima Vlada HNK pristupa vrlo ozbiljno sa samo jednim zadatkom, a to je konačno izmirenje pomenutih obaveza, za što su se predstavnici institucija u kantonalnoj vladi u konačnici i obavezali kod Evropskog suda za ljudska prava te Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Slijedom događaja od 2016. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odgovarajuće mjere kako bi se u skladu sa presudama sudova sačinio dinamički plan isplata bez da se ugrozi likvidnost i stabilnost Budžeta HNK.

Ministar finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Adnan Faladžić, o pomenutoj realizaciji isplaćivanja navodi da je do sada ministarstvo kojim rukovodi, iz Budžeta HNK uz planirani iznos od 4,5 miliona KM u ove svrhe isplatilo skoro 25 miliona KM.

U koordinaciji sa drugim institucijama u kantonu, Ministarstvo finansija HNK među prvima je pristupilo izradi akcijskog plana za izvršenje generalnih mjera u vezi sa izvršenjem pravomoćnih i izvršnih presuda Evropskog suda za ljudska za prava u Strazburu.

Navedena isplata koja je u procesu realizacije upravo i jeste nastavak aktivnosti u smislu poštivanja obaveza iz akcionog plana.

Ministar Faladžić takođe ističe da će i u budućnosti biti uloženi maksimalni napori i odgovornost pri rješavanju ovog krupnog problema. Dokaz tome jeste planirana budžetska pozicija od 4,5 miliona KM u Budžetu HNK za 2022. godinu.